30 Januar 2020

Landskab

Jeg gik en langt tur i dag til Skanderborg Sø gennem stierne i skoven på Nord siden. Det var overraskende flot, iom at det var rigt med fugle, væltede træer og gamle træer. Det må være en rigtig god tur om sommer også, da der er vand, døde træer, gamle træer og bakker.

Fugle

Nogle dele var der mange spætmejser, et sted var der vist 3 musvåge, og mindst 2 skovskader (har stadigvæk ikke kunne tage et billede af en skovskade -så dem dog tydeligt i dag da de fløj forbi), en jernspurv ved vandkanten, og så højdepunktet en træløber som gik op og ned træerne i langt tid, sådan at jeg kunne komme meget tæt på. Jeg har ikke udarbejdet billederne endnu, tog vist en 50 stykker, i håbet om 1 godt billede.

Troldand

Pattedyr

Og endeligt, endeligt, så jeg et egern, og bland mine bunke billeder må der være 1 som er god nok til at kunne tyde det uden besvær.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube