1. Februar 2020

1. Februar 2020

Landskab


Kort besøg på et naturområde Odder Vest – Stampmølle Bæk.
Det var ret stille der i det kvarter at jeg var der, kunne lige finde 3 musvitter.

Det lignede et meget fint initiativ, med lidt død ved, ret meget vand og lidt plads.
Jeg kunne ikke danne mig et overblik, men det lignede som om området var meget lille.
Måske fint for at se på insekter om sommer.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube