3. Juni 2020

Det var lidt svært at vælge det mest interessante billede for i dag, men fordi jeg var overrasket over at se denne myr (rød skovmyr? Der findes mange lignende arter). Den er betydeligt størrer end de andre myrearter i haven, og det med en faktor 10, og jeg har aldrig set en før i haven.

Det andet billede jeg kunne have valgt var dette:

Canadagås

Det er betydeligt mindre klart og skarpt, men jeg er dog meget glad for det. Hvis man forstørrer billede kan man lige se at det er Canadagås, og de (mindst 78 af dem) blev set fra matriklen.
Det er en ny art for min matrikelliste, og for min liste med fuglearter jeg har set i det seneste.
Så lidt af en “Bingo!” følelse gav det vel. Dejligt at man kan arbejde med billederne for at gør det muligt at se hvad det er, fordi det er stort set ikke til at se på orginalerne, hvor fuglene er meget sorte.

Jeg har ellers i dag lagt mærke til Gærdesmutten, og opdagede igen at den faktisk synger meget i øjeblikket, og den var her til aften ofte synligt på foderpladsen og i busk og træ. Er den mon i gang med at yngle eller forberede sig?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube