29. Juni 2020

En cyclist gjorde opmærksom på at der stod et “Dådyr” lige omkring hjørnet – tak for det – så jeg var klar med kameraet og fik et fint billede af et Rådyr. Det blev så dagens billede, fordi det ikke er så tit at jeg har et pattedyr med.

Det var på en aftentur i Anebjerg, som var fuld med Tornsanger-observationer. De virkede til at være overalt. Men det var ikke til at vide hvor mange af dem jeg havde hørt eller set lige før, så jeg nøjedes med at skrive 4 Tornsanger ned. Men det var nok snarere 12.

Ud over problemet med Tordenskjold soldaterne, kan de også være misvisende at det er altid den samme Gulspurv jeg ser på samme sted. Jeg kan ikke lade være at tage et billede og skrive den ned, men det er altså altid samme sted. Så mon ikke at det også er den, eller de, samme.

En slags punkttælling ville måske kunne skaffe et bedre billede af antal Tornsanger og Gulspurve.

Der kom også et rovfugl forbi, som jeg kunne se nærme sig fra afstand, og som forsvandt og dykkede op igen bag en bakke. Så jeg havde god tit til at tage kameraet frem og vente.

Billedet forvirrer mig noget, fordi jeg har hele tide lyst til at mene at det er en Musvåge, men den lange hale og den ret store næb får mig til at tvivle. “Slægt Circus”, mener iNaturalist, men en Rørhøg er det ikke. Så det er spændende at se om jeg havde ret til at tvivle, eller om det er “bare” en Musvåge.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube