28. juni 2020

Kun en enkelt observation fra haven i dag, denne Skovmalakitbille. Sikke et dyr… det er i sig selv allerede en studie værd. Hvad laver den egentlig her? Pumper den sig op i et forsøg på at flyve?

Om aften tog jeg et hurtigt tur til Skarup Sø, og dermed kunne jeg i alt observere 12 fuglearter, med 54 Stær som højdepunkt måske, eller 3 Gulspurve, eller nej.. en Rørspurv som måske har unge et sted i røret. Ellers var der nogle Engrandøje eller Grøsrandøje, og en enkelt Håret Skyggebille, et af de første insekter jeg lærte navnet af da jeg startede med iNaturalist for snart et år siden. Så det frembragte et smil da jeg så den.

Ved at lægge mærke til fuglelivet, finder man ud af at der er klart et forskel mellem de forskellige landskabstyper, og nogle steder er mere rigt end andre. God natur er enormt dejligt,overvældende, dette ville være en sejr til menneskerne hvis vi kunne øge naturrigdommen i Danmark igen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube