29. Juli 2020

En meget kort tur til Skanderborg Sø bragte nogle observationer af Hætte- og Stormmåger.
Jeg havde lige læst om at brune fjer på vinger og ryggen, kombineret med det karakteristiske røde næb, burde være en ung Hættemåge. Så det var dejligt at få sådan en på et o.k. billede.

Ellers var der cirka 30 Grågæs og 2 Skarve, og 2 Knopsvane med 6 unge.

Om aften dukkede der pludseligt en Spurvehøg op i haven igen. Det var allerede så stille i haven med småfugl de sidste dage, måske havde høgen været flere gange forbi de seneste dage, og nu gemmer de fleste småfugl sig. Det var ellers noget af et syn, omkring kl 20:45: En Tårnfalk tæt på ved marken, samtidigt med en Spurvehøg nogle meter derfra i haven, og lidt senere en Musvåge over skoven.

Jeg tænker stadigvæk på om jeg skal koncentrere mig mere på fuglene, og lidt mindre på insekter. Tiden er knap, og det er rart at lære noget og blive bedre til det, men så skal man måske vælge et relativt mindre område at fordybe sig ind.

Og jeg elsker at lave lister, sådan er det bare. Nu er jeg begyndt igen at lave lister af fuglerne set fra Matriklen. En for hver uge, til projektet Boligfugl. Det er nemligt rart at arbejde med de tal fra observeringerne og få et eller andet oversigt. Og arter per uge er faktisk en fint ide.

Så, Spurvehøg “x”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube