28. Juli 2020

28. Juli 2020

Det var kun nogle skridt fra terassedøren, og det første da kunne ses da jeg ville finde noget til at kunne tage et billede af. En Sort Hårrovflue – og så blev det egentlig aldrig bedre.

Om morgen blev det til en anden omgang af en halv time fugle-observationer. Denne gang fra huset, da det regnede. Og til min overraskelse blev det til kun 4 arter i 30 minutter. Det hjælp ikke engang at flytte fra vindue til vindue.

Men at der var en Dompap og Grønirisk med gjorde det godt igen, til og med samtidigt på foderbrættet. Så kunne man godt se at det er frøspiser. De sad begge på deres side og arbejdede hård på at få knækket solsikkefrø.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube