28. Maj 2020

Så skete det som jeg ofte er bekymret for… jeg nåede ikke at udarbejde alle billederne fra turen tæt ved Skanderborg Sø i dag. Jeg er nok ikke engang halvvejs.

Denne mursejler kom med i aften… en livsførste for mig, altså at jeg bevidst ser en mursejler og kan genkende den. Og den er med i 99arter, så det er fint, art nr 73 ud af 99.

Der var flere sangfugle i buskene, og de kan være enormt svært at få øje på. Men jeg så en gul, meget virtuos sanger op til flere gange, og på vejen tilbage var den samme sted.

Jeg er ret sikker på at det er en Gulbug. Sangen var meget alsidigt, mange lyde og effekter, med til og med space invaders lyde og vibe immitationer.

Der var også en anden sanger som jeg skal se på endnu, der har jeg ok billeder af og jeg har nogle lydoptagelse. Men jeg skal være supergod til at tage et billede og tage lydoptagelse samtidigt, sådan at jeg er sikker på at de to hører sammen.

Det er ikke nemt, alle de skjulte sanger.

Der var også fine insekter, flere guldsmede blandt andet, men det må jeg se i morgen på.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube