27. Februar 2020

Sådan ser vejen til fugletårnet ved Lindholm Hoved ved Mossø ud i dag. Der er vist en 300 meter tilbage til tårnet. Så plannen om at besøge tårnet.. faldt i vandet.

Det er dog et meget flot omgivelse, og en lille gåtur kunne give noget varme.

Jeg holdt ud i cirka 2 timer, fantastisk at opsuge roen og høre fuglene på vandet, og kunne nu selv se Lille Skallesluger. Den ene gang jeg fik den observeret var ved en gennemgang af billeder derhjemme og en identifikation på iNaturalist.

Men jeg lærer da noget, og så den flotte, hvide han gennem kiggert og var ikke i tvivl. Men kikkerten er lidt bedre end kameraen, så det lykkedes ikke at tage et ordentlig billede. Men godt nok til at kunne se på hunnen hvad det er.

Ellers var der bl. andet Stor Skallesluger, Troldænder, Fiskehejre, Knopsvaner, 2 Halemejser og Fuglekonger.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube