25. Maj 2020

Hjemmedag med nogle gode oplevelser.

Højdepunktet var nok denne Tornirisk, som lod sig fint fotografere.

Men det var også fascinerende at se alle skovspurve og gråspurve med unge, og Gransangeren og Musviten som fløj frem og tilbage til reden.

Der var bier i insekthotellet, omend kun i et sted, jeg går ud fra at det er Osmia Bicornis_

Og der var mus igen:

Solsorten sang cirka 1,5 meter fra mig i træet, og jeg kunne tage en rigtig fint lydoptagelse af den på denne stille aften. Den skal jeg bare bearbejde endnu.

Sent om aften var der (endeligt!) Flagermus. Jeg har forsøgt at få et billede af dem, men det er selvfølgeligt umuligt. Selvom de (den) kom meget tæt på flere gange.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube