24. Maj 2020

Selvom Spurvehøgen jagter i haven, lykkedes det skovspurven indtil videre at opfostre i hvert fald 1 unge. Deres rede var nok i toppen af tagets gavl, på sydsiden. Jeg havde næsten ikke lagt mærke til det, men skovspurvene har været meget aktiv i de seneste uger.

Musvitten flyver til og fra fuglehuset, så mon ikke at de har unge der.

Med så mange småfugl er det ikke en overraskelse at spurvehøgen dukker på i ny og næ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube