23. Maj 2020

Sønnen havde allerede sagt for 2 dage siden at han så en stor, grå rovfugl på en post i vores have. Det var lige før hans favourite tegneserie startede, tilføjede ham. Ud fra beskrivelsen kunne jeg konkludere at det må have været Spurvehøgen – den har også flere gange før siddet på denne post.

I dag så resten af familie en Stor Flagspætte i vores have, og de kunne fortælle mig hvordan den så ud, og hvor den var og hvad den lavede.

Det er så dejligt at familien får noget ud af far’s hobby, og at de kan se og genkende allerede noget på eget hånd. Det må da være noget godt at få med hjemmefra, og det er motiverende at fornemme.

Og så kom Spurvehøgen en gang til forbi mens vi alle var ude i haven. Den landede på samme post igen. Den er altså ikke helt så sky, men vælgte dog stort set med det samme at flyve op igen da den lå mærke til alt postur omkring dens ankomst i haven.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube