22 Maj 2020

22 Maj 2020

En spurvehøg, denne gang godt i billede.

Den sad oppe på ligusterhækken, og den grå hvide fugle var stor nok til at lægge mærke til med det samme.

Fra den position tog den bestik af haven i kort tid, hvorefter den kastede sig ind i busken bag foderplatformen. De så ret voldsomt ud, som den skulle slås for at komme så dybt som muligt in i buskadset. En skovspurv flygtede væk fra busken, og Spurvehøgen fløj i stor fart efter den. Den lignede som om Spurvehøgen fik fat i skovspurven inden den kunne nå en anden, ret tæt busk, men da Spurvehøgen sætte sig på naboens garagetag var der ingen spurv i dens greb, så skovspurven havde åbenbart lige nået at forsvinde i fuld fart ind i det tætte busk, lige inden Spurvehøgen fik fat i den.

Utroligt hvor meget spurvehøgen kan dreje hovedet.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube