24. August 2020

En ny uge Boligfugl, og med det samme 13 fuglearter i en halv time. Det er allerede halvdelen af det forventede antal arter denne uge. Og efter det halve time kom denne Tornsanger med.
Så igen var det en Gærdesanger (som lavede en alarmkald som mindede en Gærdesmutte) og en Tornsanger nogenlunde samtidigt i haven. Som om de følges ad.

I dag et 5 minutters tur ved Østerby Mose ved Tranbjerg, en sø som var godt besøgt af parfumerede ældre, unge som entusiast fiskede forskellige steder, flere løber, en børnehave og 1 skarv.

Bagefter et kort kig ved Solbjerg Sø, hvor jeg kun kunne se mange måger langt væk, nærmest ved Stilling side, og 1 Knopsvane.

Begge steder trænger ikke umiddelbart til et nyt besøg, men det er godt at have set dem.

Her endnu et fint artikel om hvad man må i den Danske natur. At men må færdes på alle veje og stier i det åbne (landbrugs) landskab vidste jeg faktisk ikke.
https://www.grejfreak.dk/grejpedia/107-hvad-maa-du-i-den-danske-natur/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube