23. November 2020

Jeg blev fanget af YouTube videoer af landskabs- og naturfotografi, så dagen gik hurtigt i dag. Det gjorde vel at det -stort set – eneste billede fra i dag fremstår en anelse mere kompositionel. Stor Flagspætte – han. Han og Hun veksler hinanden af hele tiden, det er kun 2 gange sket at vi så dem begge på 1 dag.

I et af videoerne blev der vist at man kan vende en 50mm lens om og bruge det som makrolens, hvis man vil. Det er ikke helt så nemt, da man selv skal bevæge sig frem og tilbage for at stille skarp, og man skal fumle lidt for at få det hele til at gå op.

Det første billede er taget med lensen på som det skal:

Det er gjort noget mindre for at få det til at tage mindre hukommelse og ladetid på hjemmesiden, men det viser vel hvor uskarp billederne bliver med min setup.

Næste billede er altså med omvendt lens:

Det er hård at tage et billede lige der hvor man vil tage det på den måde. Min 18 til 50 mm standardlens zoomer altså noget, så det kan også se sådan ud:

Tricket virker altså, men nemt er det ikke.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube