21. Februar 2020

Jeg har lavet 4 videos af ca. 15 min. hver af en gren tæt ved foderbrættet, i håbet om at nogle af fugle ville sætte sig ned og blive filmet gennem et åbent vindue.

Efter det har jeg fordybet mig i video editing programmet Shotcut for at se om jeg hurtigere end med OpenShot kunne gå igennem de videoer og tage de små dele jeg kunne bruge.

Shotcut virkede fint, men der var kun 2 fugle synligt da 2 videoer var uskarp da kameraet begyndte at stille skarp på en pludseligt solbelyst baggrund. Og da jeg endeligt var færdigt med de videoer, og ville sætte de 2 fragmenter med fugle sammen, crashede programmet og var alt væk.

Sådan. Det var sådan set min dag…
Men det skal siges at jeg i aftes kunne bruge min ny viden til at bearbejde en lille familievideo. Det gik meget bedre.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube