20. Februar 2020

Tur på en lille time i området, i regn og vind, men jeg vælgte alligevel at gå gennem det åbne landskab, for at “uitwaaien”, as they say in dutch:

Da det var ret tidligt på dagen endnu, så jeg rådyr og et egern (endeligt! Det var langt siden jeg så et i området. Da jeg havde pakket kameraet godt væk på grund af regnvejret var jeg for sent til et billede.)
Ellers 5 knobsvaner, cirka 200 pibeænder, gråænder og jeg kunne høre en spætte banke på. Jeg er lidt i tvivl om der var en sanglærke ved markene -det ville være min første i år – det lod som en i hvert fald, men den var længere væk, er der var en del vind. Jeg har optaget lyden, men der er kun vind på optagelsen.

Og så hørte jeg halvdelen af det ny naturprogram på p1 med Vicky Knudsen og Johan Olsen. Det var en fornøjelse. Det bliver svært at finde tid til alle de gode ting på nettet.
https://www.dr.dk/radio/p1/vildt-naturligt


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube