21. August 2020

Slægt Altica, bliver denne bille til. Den har jeg observeret før, vil jeg mene. Det var klart det mest interessante jeg fandt på en kort havetur i dag.

Tiden gik nemligt med at se en rigtig flot og fint afsnit af de hollandske program “Vroege Vogels”, hvor de besøgte et stort naturområde ejet af det hollandske kongehus.

Og det tog mig en del tid undersøge og at acceptere dette billede fra i går:

Det er altså alligevel af en Gråstrubet Lappedykker, selvom jeg virkeligt har forsøgt at undgå det.

Åbenbart var jeg ikke klar til en ny art på listen (nr. 94 siden marts 2020), især ikke når den nu kun er set 8x før på stedet – siden 2015. Det er ikke mange gange.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube