20. Maj 2020

En rigtig Tornsanger dag. Og der findes også flere observationer af andre af Tornsanger på iNaturalist, så mon ikke de synger højt i øjeblikket. Jeg hørte og så måske 5, men det er svært at sige om ikke nogen var de samme.

3 eller 4 var ved en sø ved et industriområde i Hasselager. Når man nu alligevel er sådan et anderledes sted kan man vel lige så godt se om der også, trods alt, findes lidt natur i området.

Fantastisk at man med mobiltelefonen hurtigt kan pejle sig ind til noget interessant tæt på hvor man er.

Der var også en Tornsanger (mindst 1) i vores have om aften, og det er så art nr 44 siden marts 2020, som er set fra eller på matriklen. Helt utroligt så mange man kan samle, hvis man bare bliver ved og ved. Mange arter ses i øverigt kun 1 eller 2 gange.
Jeg har set nogle flere siden januar 2020 (Halemejse, Vindrossel), så måske at det er muligt at nå op til 50 arter på et år.

Stor Blødvinge

Efter fundet af en Gul Blødvinge i går, en ny art for mig, såmændt en Stor Blødvinge i dag i vores have, også en ny art. Jeg tror at der var langt flere rundt omkring i grasset, men jeg er ikke den eneste som leder efter dem:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube