20. Juni 2020

Der har været flere så græshopper i haven i et stykke tid, men de har været meget små, og jeg har ikke rigtigt set på dem. Men i dag kom datteren med denne Græshopper, som nok er en Almindelig Markgræshopper, og det blev så til dagens observation.

Det var noget af en uroligt dag igen, men der var dog en del fugle i haven. Og da jeg så, og især hørte, en Gærdesanger -kun for anden gang i haven, besluttede jeg mig at skrive dem alle ned.

Så blev det i 5 timer til 2 Røde Glente, 1 Musvåge, 1 Tårnfalk, 1 Tyrkerdue, 1 Hvid Vipstjert, 1 Gærdesanger, 1 Blåmejse, 4 Gråspurv, 6 Skovspurv, 1 Bogfinke og 1 Dompap.

Måske er jeg mest glad for den ene Bogfinke. De kan høres hver dag fra skoven eller et andet sted fra, men sidst jeg så en var for 9 dage siden, og gangen før det var for en måned siden.
Det er sjovt at have lidt styr på det. Det giver lyst til at dokumentere endnu mere, og måske lave noget med det.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube