19. Juni 2020

19. Juni 2020

På en noget uroligt og meget regnfyldt dag blev det ikke til meget mere end dette billede af Lav. Men det er faktisk et planteområde som jeg aldrig har taget billeder af, på nær Almindelig Rensdyrlav en gang, og som også fortjener opmærksomhed.
Der er sikkert mange flotte Lav og andre svampearter som dette at opdage.

I går aften, kl 23:15, så vi 1 eller 2 flagermus igen. Dejligt at se dem, gad vide hvor de bor.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube