2. August 2020

Endeligt en Admiral sommerfugl. På en rigtig sommerfugledag. Jeg tror nok der var omkring 35 af dem i vores have. Mest kålsommerfugle, Dagpåfugleøje og Græsrandøje. Og så denne ene Admiral, men faktisk også en Nældens Takvinge igen.

Og det vrimlede med alt mulige flyvende insekter i dag, solen skinnende og det var en flot dag. Det var nemt at finde nogle observationer.

Denne har jeg set før, og det bliver bedømt på iNaturalist til at være en slags myre. Men er det så en Dronning? Fordi sådan plejer myrene ikke at se ud.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube