19 Juli 2020

Så lykkedes det i dag at tage et billede af en Lille Kålsommerfugle. Endeligt. Mit første billede for i år.

Det var ellers en ret god fugledag i haven, hvor Sumpmejsen og Dompapen var på foderbrættet, Rød Glente kom forbi igen og hvor jeg havde fornøjelsen af at have lidt tid til at observere fra terassen om aften.

I øjnefaldende at Tornsangeren fra i går blev set igen i dag, men kun om morgen. Jeg var cirka en 3 kvarter på terassen, men så den ikke.

Først tog jeg faktisk notater af nogle fugleobservationer, men på et tidspunkt begyndte det at krible, og huskede jeg at det er meget sjovere og mere tilfredsstillende at skrive alle fugle ned i et vist tidsrum.
Så jeg lavede en ny liste og skrev alt ned som kom forbi. Det blev til 9 arter i 24 min.
At have en komplet liste er noget meget tilfredsstillende, fordi det giver så fint et billede af fuglelivet på dette tidspunkt. Det fortæller for eksempel hvilken lyde man kunne forvente hvis man var på samme sted og samme tidspunkt, hvilken arter man kunne se der, og er på den måde en fint suvenir af dette øjeblik. Et minde.

Jeg tror jeg vil læse op på e-birds anbefalinger, og forsøge at følge dem. Det er simpelthen så sjovt at lave komplette lister.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube