18. Maj 2020

Herligt at se det jeg havde håbet på, unge i haven! Og endda gråspurv, som har det svært for tiden.

Og det var nemt for mor Gråspurv at finde og give mad til hendes afkom. Den nyfødte sad ved siden af foderbrættet, og mor fløj frem og tilbage til brættet for at give mad i højt tempo.

Det er interessant at se næbet. Det ser underligt ud fra denne vinkel.

Men her kan man lidt bedre se hvordan det hænger sammen. Er det så mundvigerne som langsomt forsvinder?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube