18. April 2020

I disse corona tider sker der ting som jeg ikke vidste var muligt. Da konen fandt tid til at rense en kant mellem border og græsplænen, opdagede hun denne lille vandsalamander, levende, men omvendt i sandet.

Altså, en VANDsalamander i vores haven… jeg ved næppe hvor der er vand her omkring, det tætteste må være bækken, som often ikke engang har vand om sommeren – flere hundrede meter fra vores have. På fugleognatur.dk skrives det at de yngler i vandet, så hvis den vil det i år skal den godt nok gå langt.

Og det er endda et dyr af 99arter, nr 70 ud af 99 for mig. Og observation nummer 1000 på iNaturalist.
Vi burde have spist lagkage i dag.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube