19. April 2020

Skovspurvene var talrige i haven i dag, og de opførte sig anderledes. Normalt flyver de frem og tilbage fra den en busk i midten af haven, til en busk meget tæt på foderplatformen. Det er ikke så tit at de opholder sig andre steder.

Men i dag var der 6 skovspurve ned på græsset, og gik de en langt tur på jorden, hvor de tit forsvandt i det høje græs. Er det mon et tegn at der er føde nok nu på græsplanen?

Jeg har tit anet at der er sanglærker i nærheden, men helt tydeligt kunne jeg ikke høre det fra vores matrikel. Her til aften fløj der en sanglærke forbi, som sang højt, sådan at jeg var helt forberedt på at den kom nærmere. Og den fløj syngende over vores haven og villakvarteret. Underligt at den sang mens den var på vej ud af sine normale omgivelser.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube