13 Marts 2020

13 Marts 2020

Utroligt at man kan se en rød glente ud af sin stuevindue. Men der skal siges at jeg, pga Corona, havde god tid med hele familien til at se ud af vinduet, og det gjorde jeg nærmest i timevis. Den røde glente så jeg dog – selvfølgeligt – efter alle disse timer, da jeg havde givet op lige var på vej til at spise. Og kun fordi jeg så nogle krage som jagtede en anden fugl.
En rød glente ser jeg nok ikke mere ud af stuevinduet i de næstkommende 5 år.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube