14. Marts 2020

Inden særlige observationer i dag, i hvert fald ikke som i går. Men vi nyder stadigvæk grøniriske og dompap ved foderbrættet.

Vi gik alle en tur til skoven, hvor børnene især blev tiltrukket af bækken. Den skulle måles dybten af, og der skulle hoppes over og følges med kanten så længe som muligt.

Jeg så kun musvitter og blåmejser i skoven. Men kunne høre en spætte. Kan man høre fra spættens tromme hvilken slags spætte det er?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube