12. Juni 2020

Måger er ikke nemt at identificere, men jeg mente at denne skulle være muligt at artsbestemme. Den fløj lige så stille og roligt over villakvarteret. Det viser sig selvfølgeligt at det heller ikke er nemt. Svartbag eller Sildemåge?
Jeg tror nok mest på Svartbag, men lad os nu se. Forhåbentlig kan den artsbestemmes, fordi jeg har ingen af de to til min liste “set fra matriklen” (46 arter pt) eller “set siden marts 2020” (83 arter pt).

Ellers var jeg i dag meget under indtryk af formgivningen og indholdet af dette artikel i Kristelig dagblad.
Emnet er fantastisk, men især den kærlighed som strømmer ud af tegningen og også nogle tekstfragmenter. Jeg tænkte på det resten af dagen, og at læse artiklen, og se på det, var som noget afgørende for den kommende tid. Mon ikke det vil have en hel del indflydelse på mine aktiviteter.

Og nu ved jeg også pludseligt hvilken type af huen jeg vil have på mod sollysset. Nemlig sådan en af biologen på tegningen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube