11 Juni 2020

Denne Almindelige Skorpionflue var nok den mest iøjnefalde på denne hjemmedag. Sikke et dyr.

Dagen var egentlig reserveret til fugleobservationer. Jeg kunne godt tænkt mig at se en Havørn eller Mursejler fra matriklen, da jeg mente at det skulle være muligt.

Mursejleren kom – 1 gang tæt nok på:

Det var efter cirka 2 timers ventetid -men jeg var ret sikker på at de var ofte synligt på horisonten, for langt væk -så det var trods alt et spørgsmål om tålmodighed.

Det blev til hele 22 fuglearter i dag, med et af højdepunkterne en forbi flyvende Stor Flagspætte, som jeg havde i kikkerten langt før den var tæt nok på. Jeg kunne kun genkende den til allersidst, og det kun i et sekund, men sej at det lykkedes.

Men alligevel sneg der nogle insekter ind:

Chrysopa Perla

Det var jo en flot sommerdag, nogle skyer, men også varmt nok til at få alt liv til at bevæge sig rundt.

Og alle var nok i hopla.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube