11 oktober 2020

Det er nok ikke særligt synligt, men det er 6 af 8 Musvåge som cirklede rund i luften over vores hus is dag. De blev set fra indkørslen, efter at deres råb gjorde mig til at se op. De fløj også så højt at jeg uden det ikke ville have opdaget dem.
De benyttede sig af termik-vind, og drejede rundt om hinanden.

På samme øjeblik kom der også en gruppe ret store fugle forbi, også på en betragtligt højde, som jeg ummiddelbart ville mene godt kunne have været Drossler. Men uden kikkert og kamera var det umuligt at bedømme.

Der er mange grupper med små sangfugle, og så de lidt støre, i luften, som jeg ikke kan identificere med mindre de sætter sig et sted.

Tidligere på dagen lykkedes at komme kort forbi Sortesø i Skanderborg med datteren.
Det var fantastisk dejligt at kunne høre pibeændernes pibe på et par hundred meters afstand fra søen.
Alt i alt blev det til 160 Pibeænder.
Men uden kamera og med ikke alt for meget tid kunne blev det ellers ikke til overraskelser.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube