11. Juli 2020

Der er stadigvæk sjældent at der kommer sommerfugle i vores have. Om det skyldes at vi ikke har mange blomster i haven om sommeren, eller at rygterne om at det er et dårligt sommerfugleår også gælder de almindelige arter i en almindelig villahave. I dag så vi kun denne Grønåret Kålsommerfugl -det var da i hvert fald ikke helt så almindeligt – og 1 Nældens Takvinge som jeg lå mærke til. Det er den eneste art som har været der hele tiden i større antal, så det kan være at jeg ikke har lagt mærke til flere af dem.
Men jeg håber at der kommer flere arter i sidste del af sommeren og starten af efteråret. Der har for eksempel ikke været en admiral sommerfugl forbi endnu, men sommerfuglebusken er heller ikke i blomst endnu.

Den Røde Glente blev set igen, glidende i retning af skoven, som så ofte i disse dage. Den svæver nok omkring i et stort område, ledende efter ådsler.

De er efterhånde mange aftener at jeg tjekker haven ved tusmørke, for at se om ikke der går et pindsvin rundt. Men indtil videre uden held. Der lå kun 1 gang et påkørt pindsvin rimeligt tæt på vores område. Ellers har jeg stadigvæk min første for i år til gode.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube