12. Juli 2020

Kun en enkelt observation i dag, da dagen med familien gik hurtigt. Den er fra havebordet på terassen, hvor denne Skorpionflue holdt til. Og faktisk blev den fundet ved at åbne gardinerne om morgen.
Jeg har fundet en Almindelig Skorpionflue før, men som jeg kan forstå, kan en hun (uden den krullede bagdel) næppe skildes fra en Panorpa Vulgaris. Så forskellen er faktis fra en Panorpa Communis til en Panorpa Vulgaris. Det lyder ikke helt så sindsrivende. Slægt Panorpa altså.

Fascinerende er den i hvert fald:

I dag var der mindst 6 Skovspurve ved foderbrættet. Måske 7, fordi jeg nåede ikke at verifiere min tanke om det det lignede at der var 7. Så Spurvehøgen fra nogle dage siden har ikke spist mere end 2 skovspurve, hvis overhovedet. Men måske er der en enkelt gråspurv som også forsvandt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube