9. februar 2020

Fugle

Tyrkerduen som ses lidt længere ned på gaden, der hvor der er en meget høj konifer, ses ret sjældent. I dag sad den på taget af fuglefoderbrættet, 5 meter fra mig. Det er så uforudsigeligt hvordan dagen kommer til at se ud, men kan ikke gætte sig til det.
Det var dog væk inden jeg kunne bevæge mig igen.

Andet

Efter at Rasmus Ejrnæs i radio 4 programmet “Vildspor” gjorde opmærksom på biodiversitetskortet, slå jeg det op og kiggede rundt på det. Det er data fra fuglognatur, og DOF, altså ikke umiddelbart fra iNaturalist, ebird, eller GBIF.

Mit område slipper med en advarsel, det kunne, biodiversitetsmæssigt, havde set bedre ud, men det er ikke håbløst, da naturen er i nærheden, og skoven for enden at gaden lyser lidt op på kortet.
Men det er som om nogle intensive år med observationer i området, tastet ind i DOF-basen, eller på fuglognatur.dk, vil gøre et forskel på kortet, i det meget lokale område.
Altså om man har en nørd i området eller ej kan måske på sigt ændre på kortets farver.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube