8. februar 2020

Fugle

Vi kørte en kort tur til Ajstrup Strand, da vi alligevel var næsten halvvejs ifm en aftale.
Lidt før Tisset støtte vi på nogle sjaggere i marken, og da jeg stoppede til at tage nogle billeder kom der en ret stor flok stære og sjaggere flyende til træerne. Og stær er en fugl som jeg ikke har kunne fotografere endnu, og del af 99 arter at se før du bliver voksen.

Ved Ajstrup, og tættere ved Norsminde, så jeg også (endeligt) flere Edderfugle i havet. Det lykkedes at tage nogle billeder hvor man kan se hvad det er.
Flot at se de hoveder af dyrene forsvinde og dukke op ind imellem bølgerne. Det giver lidt en indtryk af de livsomstandigheder de befinder sig i.

I dag lykkedes at udarbejde billederne fra turen til Klostermølle for 2 dage siden (Er der en korttået træløber ind imellem?), men der er stædigvæk en lydoptagelse som jeg mangler at bearbejde og identificere.
Så efter dagens overraskende og god tur er jeg stadigvæk bagud med billederne.
Det er bare godt.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube