7. November 2020

En sjældent dag uden rigtige naturoplevelser, i hvert fald ikke nogen jeg har lagt mærke til. Måske så jeg en Rørhøg, og mon ikke det var en Tårnfalk jeg så ved Skanderborg, men set ud fra en kørende bil tør jeg ikke at artsbestemme sådan nogle arter. Jeg følger mig heller ikke erfaren til at bedomme om en fugl som ligner en Tårnfalk også er en Tårnfalk, fordi jeg ikke rigtigt kender eventuelle andre muligheder.

Jeg kunne have indtastet 4 skovspurve sådan at jeg havde en ny art til Boligbirding, men jeg venter til i morgen, hvor jeg sikkert også har et eller flere arter mere at notere.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube