6. Februar 2020

Fugle

Nu har jeg helt styr på at der findes vindrossel i træet ved siden af huset. Op til 4 ad gange.

Og bogfinken viste sig også fra sin bedste side:

Lidt senere besøgte jeg Klostermølle ved Mossø. Det er lidt en halvlang køretur, men det er et specialt område, og perfekt til at afprøve min kikkert. Så 3 fugle for første gang siden sommer sidste år, hvor jeg startede med iNaturalist og med at holde styr på hvad det er jeg ser. Nemlig vibe, rød glente og stor skallesluger. Den sidste endda tæt på og flere gange.

Desværre er mange billeder overbelyst, men viben kunne jeg godt se i virkeligheden da jeg fik lov til at se gennem et teleskop kikkert. Det var en første gang, og den var tydeligt og klart synligt, hvorimod jeg ikke kunne genkende fuglen gennem min egen kikkert.

Jeg er ikke kommet særligt langt med at udarbejde billederne fra turen, så det må vente til i morgen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube