5. februar 2020

Fugle
På en kort og hurtigt tur til at afprøve min nye kikkert så jeg den musvåge igen, som virker til at mene at det er vinter alligevel.

På grund af at der såmænd var is på søerne var nogle af pibeænderne flyttet til en sø tættere på stien, så det lykkedes at tage et lidt bedre billede af dem end sædvanligt:

Planter
Vintergække er nu i blomst mange steder, og jeg så endda nogle krokus i græsplane i en villahave, næsten i blomst.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube