5. Maj 2020

5. Maj 2020

Den var der pludseligt, der hvor jeg ventede med kameraet på nogle bier eller fluer, på et varmt sted på et stykke træ. Og den var hurtigt væk igen, med et spring. Den mindede ummiddelbart mest om en zebraedderkop, som om den burde være beslægtet med den.

Men indtil videre kommer jeg ikke længere end “Springedderkop”, hvilket er en overraskende stor familie. En hel verden åbner sig hvis man kigger igennem den lange liste af den familie. Der er så meget at opdage i ens egen have…

Ellers var der mange murerbier eller lignede. Måse, slag på tasken, en 200 stykker i vores have. Jeg har ikke styr på deres navne. De er lille, de ligner umiddelbart hinanden, og de er mange.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube