30. Oktober 2020

Stille dag, optaget af meget mens det var lyst.
Så egentligt kun en Høg (?) ved Motorvejen, og en flok gæs, begge før solopgang i tåge.

Nogen brugte i denne ugen udtrykket ” At sidde som en Høg”, for nogen som er klart til at slå til ved det mindste. Findes ikke i den Danske ordbog.

Boligfugl har ligget helt stille i denne uge. Ikke en eneste obs. Så det er på 37 fuglearter endnu. Og jeg har kun 1 weekend tilbage, så jeg tror ikke at jeg kan nå 41 arter. Det har allerede været meget heldigt med for eksempel Sangsvane, Vindrossler, Sjagger, Stillits og Munk.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube