30. Marts 2020

Det blev til 21 fuglearter fra bag vinduet i dag, og det interessante var at der er plads til forbedring. Jeg så ingen Bogfinke, Sumpmejse, Skarv eller Fiskehejre som ellers tit kan ses. Og så burde der vel altid være plads til overraskelser. Mon ikke 30 arter er det højste antal arter muligt?

Men en Rød Glente, endda 2 gange, ser man til gengæld nok ikke hver dag. Som kan ses lykkedes det at tage et billede af den.

Ellers den sædvanlige liste med Musvåge, Tårnfalk, Grågæs, Hvid Vipstjert, Jernspurv og alle kendte havefugle.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube