3. April 2020

3. April 2020

Der blev tid til en lille tur i Anebjerg området, og det lykkedes i den korte tid med hård vind og haglbyger, at tage et billede af en Tornirisk.

For at kunne følge med i observationer af mig selv og forhåbentlig andre, har jeg oprettet et projekt i iNaturalist. Det viser sig at der er p.t. har været 4 observatører, og i alt 68 arter. Dog de andre 3 observatører står sammenlagt for kun 6 observationer.
Området er forholdsvis stort og med hurtigt voksende beplantning, så det bliver spændende at følge med i.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube