27. Marts 2020

Det er stille om morgen, og det er rart at være udenfor så snart solen er stået op. På det tidspunkt er der mange fuglelyde omkring, og det minder mig om at der er meget at hente hvis man kan kende fuglesangene fra hinanden.

Men denne her mener jeg godt jeg kan sige er en spætmejse, også fordi det kommer fra et sted hvor jeg ved der findes spætmejser:

Og dermed er der faktisk tilføjed en ny art til listen over de fugle jeg har set eller hørt fra matriklen.

Nu er det bare at vente på gøgen, fordi den er jo nemt. Mon ikke at den måske kommer om en måned.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube