26 Marts 2020

Det var dejligt at stå tidligt op og høre fuglekoret omkring. Jeg mener at jeg kan høre flere arter fra det nærliggende skov, men jeg er ikke øvet nok til at kunne artsbestemme det (Stor Flagspætte, Spætmejse, Fasan…)

I dag var første gang i år at jeg så Tornirisk, og endda 2 gange. Det lykkedes også at optage noget af sangen. Jernspurven kom også forbi, sådan at jeg nu er nu på 48 fuglearter i denne måned. Hvid Vipstjert er kommet for at blive, der var i dag et par som jeg så flere gange.

Jeg har forsøgt at finde flest mulige dyrearter i haven, og dem som jeg kunne se fra haven, men uden at jeg vendte hver eneste sten. Jeg nøjedes med 5 sten:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube