26. April 2020

Haven blomster efterhånden på mange steder. Kæmpestenbræk findes de fleste steder uder ligusterhækken, nok mest for at fylde hullerne.

Kirsebærtræet er lige nu kommet i blomst, og vi må se om det bliver et år hvor rågerne spiser det hele, eller et år hvor der er så meget overskud at vi ikke kan spise alt. Vi har haft begge dele.

Og pæretræet er også netop nu begyndt at blomstre, sådan at vi nok kan forvente nogle Lukas-pære helt til sidst, om efteråret.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube