24. Juni 2020

Dagen startede godt med 2 ravne som drillede en Rød Glente, og datteren som fandt en toogtyveplettet mariehøne.

Senere på dagen kom dette billede af fluen med de flotte øjne, selvom man kan have en formodning om at den er flyvet mod vinduet. Noget af farvene kan derfor måske være skade på øjnene, for eksempel det røde øverst til højre.

Jeg kunne ikke se at Tabanus autumnalis har sådan nogle flotte øjne, fordi ellers ville jeg mene at det er sådan en igen. Nu må vi se.

Det blev til 22 fuglearter i dag, med en sumpmejse som mest overraskende. Det var længe siden at jeg så den ved forderbrættet.

Og sandsynligvis en Stensnyltehumle, som var iøjnefaldende stor. Måske lidt mere end 3 cm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube