23. Juni 2020

23. Juni 2020

Det var klart det mest imponerede dyr fra i dag. iNaturalist kom med mange forslag, så jeg må vente og se hvad det er for en insekt.

Det var mening at vi skulle finde mange sommerfugle, men desværre er der kun mange Nældens Takvinge i vores have. De er svært at tælle, fordi de flavrer så fint rundt, men vi vil nok mene et der er mindst 12 af dem.

Kun 1 gang så jeg en anden sommerfugle, som desværre forsvandt over ligusterhækken.

Det er glædeligt at se at der er kommet en Gederams i vores have, fantastisk.

Og Skvalderkål er endnu mere fantastisk. Det er utroligt hvad de få Skalderkål planter tiltrækken af insekter. Det er guf.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube