23. Marts 2020

23. Marts 2020

Dette er en hushumle. Det er åbenbart svært at identificere humlebier, men denne fik 2 gange navnet hushumle på iNaturalist.

Og det var den yngste som stoppede op mens hun cycklede i ring på terassen, som tilkaldte far for at se at der var noget levende foran forhjulet. Det er skønt at børnene er med i legen om naturen. De må da lære noget af det, og jeg fik et billede af en hushumle.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Fuglesang Grågæs Gulspurv Haven Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lindholm Hoved Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Sortspætte Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube