21. April 2020

Det er dejligt at gå igennem haven i øjeblikket. Blomsterne dukker op alle steder, og det vrimler nogle steder med især bier.

Og så har jeg lært i dag at der også findes hvepsebier, dvs bier som ligner meget en hveps. Jeg har ikke helt fundet ud af hvilken hvepsebi jeg fik et billede af, men mon det er majhvepsebi?

Og min første droneflue for i år, måske… fordi den blander jeg altid sammen med andre fluer.
Og min første Gulfodet Dyndflue for i år, som jeg har svært ved at skelne fra en droneflue.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube