20. Marts 2020

Dronninger i luften, og lige som alle de andre år, undrer jeg mig over at de er så stor!
Og det er der en del mider som er glad for:

Vi har en del musehuller i haven, så med lidt held ender en af dronningerne med at bosætte sig i et, men der må også være andre muligheder.

Dagen startede godt, ved et besøg igen af en sumpmejse, lige ved morgenmaden.
Sumpmejsen var åbenbart hurtigt nok til at overraske Dompaperne, hvor hunnen plejer ret aggressivt at jage alle besøgende væk.

Det nærliggende Skårup Sø byder stadigvæk plads til en stor flok pibeænder. I dag tælte jeg til 125, for 8 dage siden til 120. Men det er ikke uden videre muligt at se hele søen, som bugter sig lidt i landskabet.

Det er interessant at holde øje med de forskellige steder rundt omkring vores hus. Søen tur/retur tager en times gåtid, i forholdsvis rask tempo og med 10 minutters observationstid. En perfekt afstand til en smuttur i ny og næ. Hvor heldigt kan man være.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


OM OREWOET

Familiefar, ser på fugle fra terrassestolen og i den lokale natur. Holder også lidt øje med alt andet liv.
Bor i Skanderborg Kommune


Kategorier:


99Arter Anebjerg Bogfinke Boligbirding Boligfugl DOF Egern Flagermus Fotografi Fugle Grågæs Gråspurv Gulspurv Haven Hvid Vipstjert Hvinand Hættemåge iNaturalist Jernspurv Kamera Lydoptagelse Matrikelart Mossø Mus Musvåge Ravn Rød Glente Rødhals Rødstjert Rørhøg Sjagger Skanderborg Sø Skarv Skovskade Skovspurv Solsort Spurvehøg Spætmejse Stillits Stor Flagspætte Stormmåge Stær Sumpmejse Sølvmåge Tornirisk Tornsanger Tyrkerdue Tårnfalk Video YouTube